Powrót

Nowe daty oddania do eksploatacji bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

  • Numer raportu: 5/2018
  • Data sporządzenia raportu: 22.02.2018 20:03
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu nr 47/2017, Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w efekcie prowadzonych negocjacji z Generalnym Wykonawcą (konsorcjum wykonawców firm Polimex-Mostostal S.A., Mostostal Warszawa S.A. i Rafako S.A.) („Generalny Wykonawca”) oraz GE Power, które jest generalnym projektantem oraz pełni funkcję lidera konsorcjum zarządzającego realizacją kontraktu, i przeprowadzonych analiz przez Zespół Projektowy, oszacowane zostały nowe terminy przekazania do eksploatacji bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.

Deklarowane przez Generalnego Wykonawcę zmienione terminy przekazania do eksploatacji to 31 maja 2019 roku dla bloku nr 5 oraz 30 września 2019 roku dla bloku nr 6.

Zespół Projektowy dokonał analizy przedstawionego przez Generalnego Wykonawcę roboczego harmonogramu realizacji pod kątem poprawności metodycznej, realności przyjętych założeń, przyczyn opóźnień oraz planowanych metod dalszego zarządzania realizacją projektu. W opinii Zespołu Projektowego realizacja inwestycji w powyższym terminach jest możliwa pod warunkiem, że Generalny Wykonawca będzie działał z najwyższym zaangażowaniem, wprowadzając konieczne warunki gwarantujące terminową realizację prac.

Ze względu na złożoną naturę projektu oraz charakter zaistniałych opóźnień, aktualnie prowadzone negocjacje z Generalnym Wykonawcą oraz GE Power nie zostały jeszcze zakończone.
gkpge_relacjeInwestorskie_site