Powrót

Dane operacyjne i sprzedażowe za okres: styczeń-lipiec 2016 r.

  • Numer raportu: 46/2016
  • Data sporządzenia raportu: 22.08.2016 17:25
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe za okres styczeń-lipiec 2016 r. (narastająco).

Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 30,1 TWh (wobec 32,7 TWh w okresie styczeń-lipiec 2015 r.), w tym z węgla brunatnego 20,4 TWh (23,0 TWh w okresie styczeń-lipiec 2015 r.).

Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych wyniósł 24,8 TWh (22,5 TWh w okresie styczeń-lipiec 2015 r.).

Wolumen dystrybuowanej energii wyniósł 19,7 TWh (19,2 TWh w okresie styczeń-lipiec 2015 r.).

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i nie były przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta.
gkpge_relacjeInwestorskie_site