Powrót

Zgoda UOKiK na nabycie farm wiatrowych od DONG Energy i Iberdroli

  • Numer raportu: 45/2013
  • Data sporządzenia raportu: 04.06.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 4 czerwca 2013 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgody na koncentracje zezwalające PGE na nabycie farm wiatrowych w Polsce od spółek DONG Energy Wind Power A/S oraz Iberdrola Renovables Energía, S.A.U.

PGE informowała o umowach nabycia farm wiatrowych w raportach bieżących nr 12/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. (umowa zakupu farm wiatrowych od DONG Energy) oraz nr 17/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. (umowa zakupu farm wiatrowych od Iberdroli).

Przewiduje się, że finalizacja obydwu transakcji nastąpi w ciągu najbliższych tygodni.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site