Powrót

Publikacja wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na rok 2023

  • Numer raportu: 42/2018
  • Data sporządzenia raportu: 24.12.2018 10:49
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2018, Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2018 r. PSE S.A. podała do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2023, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 202,99 PLN/kW/rok.

Jednocześnie Zarząd PGE informuje, że ostatecznie zakontraktowane zostało łącznie 6 850 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy PGE. Umowy mocowe zawarte zostały na jeden rok.

Podana cena zamknięcia aukcji nie jest ostatecznym wynikiem aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe. PGE zaktualizuje niniejszy raport jedynie w przypadku, gdy ostateczne wyniki aukcji mocy będą istotnie różnić się od wyników wstępnych.

Łączny zakontraktowany przez jednostki należące do Grupy PGE wolumen obowiązków mocowych na rok 2023, z uwzględnieniem kontraktów wieloletnich zawartych w aukcji na rok 2021 wynosi 11 493 MW.
gkpge_relacjeInwestorskie_site