Powrót

Publikacja wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na rok 2022

  • Numer raportu: 40/2018
  • Data sporządzenia raportu: 10.12.2018 09:55
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2018, Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2018 r. PSE S.A. podała do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2022, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 198,00 PLN/kW/rok.

Jednocześnie Zarząd PGE informuje, że ostatecznie zakontraktowane zostało łącznie 7 397 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy PGE. Umowy mocowe zawarte zostały na jeden rok.

Podana cena zamknięcia aukcji nie jest ostatecznym wynikiem aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe. PGE zaktualizuje niniejszy raport jedynie w przypadku, gdy ostateczne wyniki aukcji mocy będą istotnie różnić się od wyników wstępnych.

Łączny zakontraktowany przez jednostki należące do Grupy PGE wolumen obowiązków mocowych na rok 2022, z uwzględnieniem kontraktów wieloletnich zawartych w aukcji na rok 2021 wynosi 12 040 MW.
gkpge_relacjeInwestorskie_site