Powrót

Decyzja Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia spółki Energa S.A. przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 4/2011
  • Data sporządzenia raportu: 14.01.2011
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

W nawiązaniu do decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z dnia 14 stycznia 2011r., zakazującej dokonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") zakupu akcji Energa SA, PGE, po wstępnej analizie, nie zgadza się z merytorycznym uzasadnieniem decyzji. Argumenty w wniosku złożonym do Urzędu oparte były o rzetelne analizy, w tym uwzględniające integrację rynków regionalnych w Europie.

Jednocześnie w związku zaistniałą sytuacją informujemy, że PGE złoży odwołanie od przedmiotowej decyzji.
gkpge_relacjeInwestorskie_site