Powrót

Informacja o awarii w Elektrowni Dolna Odra

  • Numer raportu: 4/2010
  • Data sporządzenia raportu: 25.01.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. informuje, że w wyniku awarii mającej miejsce w dniu 24 stycznia br. w Elektrowni Dolna Odra wchodzącej w skład PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra SA zniszczeniu - najprawdopodobniej wskutek eksplozji pyłu - uległa część układu nawęglania.

Zaraz po zdarzeniu miejsce wypadku zostało zabezpieczone. O awarii poinformowano wszystkie służby ratownicze i operatora systemu przesyłowego. Specjalna komisja powołana przez Zarzad Spółki przystąpiła do ustalania przyczyn i skutków awarii.

Podstawowe urządzenia wytwórcze elektrowni nie uległy zniszczeniu. Bloki energetyczne pozostały sprawne. W chwili awarii w elektrowni pracowały cztery z ośmiu bloków. Układy nawęglania mimo częściowych uszkodzeń umożliwiają dostarczanie paliwa do kotłów.

W celu zminimalizowania potencjalnych zagrożeń związanych z awarią podjęta została decyzja o czasowym wyłączeniu pracujących bloków energetycznych. Dwa bloki zostały już ponownie uruchomione. W miarę postępu w usuwaniu skutków awarii przywracane do pracy będą kolejne bloki w celu osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej. Wyłączenie bloków nie spowodowało większych konsekwencji dla odbiorców energii i ciepła.

W wyniku awarii śmierć poniósł jeden pracownik, trzech zostało rannych. Poszkodowanym i ich rodzinom udzielono natychmiastowej pomocy.

Elektrownia Dolna Odra składa się z ośmiu bloków o łącznej mocy 1.772 MW. W 2008 roku wyprodukowała łącznie 5,9TWh energii elektrycznej (ok. 10,5 proc. produkcji całej grupy PGE), a w pierwszym półroczu 2009 r. 2,2 TWh (ok. 8,3 proc.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site