Powrót

Publikacja wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na rok 2024

  • Numer raportu: 37/2019
  • Data sporządzenia raportu: 11.12.2019 08:59
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2019, Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 r. PSE S.A. podała do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2024, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 259,87 PLN/kW/rok. Cena obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych podlegać będzie corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Jednocześnie Zarząd PGE informuje, że ostatecznie zakontraktowane zostało łącznie 5 070 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy PGE, w tym:
- 1 335 MW dla jednostek nowych (z umową mocową na 17 lat)
- 3 695 MW dla jednostek modernizowanych (w tym 3 330 MW z umową mocową na 5 lat oraz 365 MW z umową mocową na 7 lat)
- 40 MW dla niepotwierdzonej jednostki redukcji zapotrzebowania (z umową mocową na 1 rok)

Podana cena zamknięcia aukcji nie jest ostatecznym wynikiem aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe. PGE zaktualizuje niniejszy raport jedynie w przypadku, gdy ostateczne wyniki aukcji mocy będą istotnie różnić się od wyników wstępnych.

Łączny zakontraktowany przez jednostki należące do Grupy PGE wolumen obowiązków mocowych na rok 2024, z uwzględnieniem kontraktów wieloletnich zawartych w aukcji na rok 2021 wynosi 9 713 MW.
gkpge_relacjeInwestorskie_site