Powrót

Wstępne zainteresowanie nabyciem wszystkich udziałów w spółce PGE EJ1

  • Numer raportu: 37/2018
  • Data sporządzenia raportu: 28.11.2018 13:45
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 28 listopada 2018 r. wyraził wstępne zainteresowanie nabyciem wszystkich udziałów w spółce PGE EJ1 sp. z o.o.

PGE EJ1 sp. z o.o. to spółka odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Celem PGE jest restrukturyzacja operacyjna i kosztowa spółki oraz integracja działalności w ramach Grupy PGE.

Realizacja transakcji będzie możliwa po przeprowadzeniu wyceny przez niezależnego doradcę oraz uzyskaniu zgód korporacyjnych przez wszystkie zaangażowane podmioty.

Aktualnie PGE jest posiadaczem 70% udziałów w spółce PGE EJ1 sp. z o.o..
gkpge_relacjeInwestorskie_site