Powrót

Podpisanie umowy na dostawy węgla z PGG

  • Numer raportu: 36/2018
  • Data sporządzenia raportu: 20.11.2018 19:28
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że w dniu 20 listopada 2018 r. została podpisana umowa na dostawy węgla kamiennego („Umowa”) z Polską Grupą Górniczą S.A.

W ramach Umowy strony określiły szacunkowe wolumeny dostaw węgla kamiennego na lata 2019-2022 dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ZEW KOGENERACJA S.A. i PGE Energia Ciepła S.A. Szacowana łączna wartość dostaw węgla kamiennego na lata 2019-2022 wynosi 5,25 mld zł.
gkpge_relacjeInwestorskie_site