Powrót

Publikacja wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na rok 2021

  • Numer raportu: 35/2018
  • Data sporządzenia raportu: 20.11.2018 19:14
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018, Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 20 listopada 2018 r. PSE S.A. podała do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2021, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 240,32 PLN/kW/rok. Cena obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych podlegać będzie corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Jednocześnie Zarząd PGE informuje, że ostatecznie zakontraktowane zostało łącznie 11 652 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy PGE, w tym:
- 1 944 MW dla jednostek nowych (z umową mocową na 15 lat)
- 2 698 MW dla jednostek modernizowanych (2 419 MW z umową mocową na 5 lat oraz 280 MW z umową mocową na 7 lat)
- 7 009 MW dla jednostek istniejących (z umową mocową na 1 rok)

Podana cena zamknięcia aukcji nie jest ostatecznym wynikiem aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe. PGE zaktualizuje niniejszy raport jedynie w przypadku, gdy ostateczne wyniki aukcji mocy będą istotnie różnić się od wyników wstępnych.
gkpge_relacjeInwestorskie_site