Powrót

Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2021

  • Numer raportu: 33/2018
  • Data sporządzenia raportu: 15.11.2018 14:03
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 15 listopada 2018 r., w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2021 (aukcja główna), zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 11 652 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy PGE. Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 218,56 do 240,40 PLN/kW/rok i - zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r. - zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE S.A.

Łączny obowiązek mocowy obejmuje:
- 1 944 MW dla jednostek nowych (z umową mocową na 15 lat)
- nie mniej niż 2 698 MW dla jednostek modernizowanych (w tym 2 419 MW z umową mocową na 5 lat oraz 280 MW z umową mocową na 7 lat)
- 7 009 MW dla jednostek istniejących (z umową mocową na 1 rok)

Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.
gkpge_relacjeInwestorskie_site