Powrót

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

  • Numer raportu: 32/2017
  • Data sporządzenia raportu: 20.06.2017 16:58
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Bolesław Jankowski, Wiceprezes Zarządu ds. Międzynarodowych złożył rezygnację z pełnienia funkcji z dniem 1 lipca 2017 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site