Powrót

PGE złożyła ofertę wstępną na zakup 82,9% akcji spółki Energa S.A.

  • Numer raportu: 30/2010
  • Data sporządzenia raportu: 01.06.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2010 r. złożył wstępną, niewiążącą ofertę („Oferta”) nabycia 4.120.000.000 akcji spółki Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku („Energa”), stanowiących 82,90 proc. jej kapitału zakładowego („Transakcja”).

Zdaniem Zarządu wstępne analizy wskazują, że realizacja Transakcji pozwoli na osiągnięcie licznych efektów synergii i może przełożyć się na wzrost wartości dla akcjonariuszy PGE, co było podstawą decyzji o złożeniu Oferty.

W przypadku dopuszczenia do dalszego etapu Transakcji PGE przeprowadzi szczegółowe badanie due diilgence, które będzie podstawą do decyzji o dalszych krokach w Transakcji, w tym złożenia ewentualnej oferty wiążącej.
gkpge_relacjeInwestorskie_site