Powrót

Wniosek Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresie przeznaczenia zysku za 2016 r.

  • Numer raportu: 28/2017
  • Data sporządzenia raportu: 11.05.2017 17:50
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 11 maja 2017 r. podjął decyzję o wystąpieniu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z propozycją przeznaczenia całego zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 1.597.678.012,98 złotych na kapitał zapasowy.
gkpge_relacjeInwestorskie_site