Powrót

Informacja na temat procesu sprzedaży udziałów w spółkach mających realizować projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku

  • Numer raportu: 27/2019
  • Data sporządzenia raportu: 22.10.2019 22:46
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, że 22 października 2019
r. podjął decyzję o rozpoczęciu rozmów z Ørsted dotyczących sprzedaży 50% udziałów w dwóch
projektach o łącznej mocy do 2,5 GW oraz określenia warunków współpracy przy ich realizacji.

Przedmiotem rozmów będzie sprzedaż 50% udziałów w spółkach Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 sp. z
o.o., realizującej projekt o planowanej mocy ok. 1 GW w perspektywie 2026 roku, oraz
Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 sp z o.o., realizującej projekt o planowanej mocy ok. 1,5 GW w
perspektywie 2030 roku.

O kolejnych istotnych etapach procesu Spółka poinformuje w odrębnych raportach bieżących.
gkpge_relacjeInwestorskie_site