Powrót

Projekty uchwał na Nadwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 27/2018
  • Data sporządzenia raportu: 10.10.2018 17:33
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 listopada 2018 r., na godzinę 12.00 w Warszawie, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.
gkpge_relacjeInwestorskie_site