Powrót

PGE nie odwoła sie od wyroku SOKiK w sprawie koncentracji z Energa S.A.

  • Numer raportu: 27/2012
  • Data sporządzenia raportu: 05.06.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2012 roku podjął decyzję o nieskładaniu apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 maja 2012 r. ("Wyrok") w sprawie koncentracji polegającej na zakupie akcji Energa S.A. przez PGE („Koncentracja”).

Wyrokiem z dnia 14 maja, o którym PGE informowała raportem bieżącym nr 17/2012, SOKiK oddalił odwołanie PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) zakazującej Koncentracji.

Brak złożenia apelacji będzie skutkował uprawomocnieniem się Wyroku z dniem 12 czerwca. Tym samym prawomocna stanie się decyzja Prezesa UOKiK z dnia 14 stycznia 2011 roku, o której PGE informowała raportem bieżącym nr 4/2011, zakazująca Koncentracji. W związku z tym z dniem 12 czerwca z przyczyn niezależnych od PGE rozwiązaniu ulegnie umowa sprzedaży 84,19 proc. akcji ENERGA S.A. zawarta w dniu 29 września 2010 r.pomiędzy PGE a Skarbem Państwa, o której zawarciu PGE informowała raportem bieżącym nr 61/2010.
gkpge_relacjeInwestorskie_site