Powrót

PGE i EDF podpisały umowę opcji put dotyczącą transakcji sprzedaży aktywów EDF w Polsce

  • Numer raportu: 26/2017
  • Data sporządzenia raportu: 11.05.2017 16:46
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że 11 maja 2017 r. PGE oraz EDF International SAS i EDF Investment II B.V. (razem „EDF”) podpisały Umowę opcji put (ang. Put Option Agreement, „POA”) dotyczącą sprzedaży aktywów EDF w Polsce. PGE – wcześniej deklarująca udział na poziomie 60% w transakcji realizowanej wraz z partnerami biznesowymi – obecnie występuje jako jedyny oferent i zobowiązała się do samodzielnego nabycia aktywów EDF w Polsce obejmujących:
(i) nabycie wszystkich akcji EDF w EDF Polska S.A., która jest właścicielem w szczególności: 4 elektrociepłowni tj. Kraków, Gdańsk, Gdynia i Toruń oraz sieci dystrybucji ciepła w Toruniu, Elektrowni Rybnik oraz
(ii) nabycie wszystkich akcji EDF w ZEC „Kogeneracja” S.A., która jest właścicielem 4 elektrociepłowni tj. Wrocław, Zielona Góra, Czechnica i Zawidawie oraz sieci dystrybucji ciepła w Zielonej Górze, Siechnicach i Zawidawiu.

Warunki POA dają EDF opcję do zawezwania PGE do podpisania umowy sprzedaży akcji (“Umowa sprzedaży akcji”) wskazanych wyżej aktywów, przy spełnieniu pewnych warunków, w tym uzyskaniu zgód korporacyjnych EDF na transakcję sprzedaży.

Umowa sprzedaży akcji może zostać zawarta w terminie do 26 lipca 2017 roku. Spółka poinformuje odrębnym raportem o kolejnych działaniach w ramach transakcji.
gkpge_relacjeInwestorskie_site