Powrót

Oddalenie powództwa akcjonariusza w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 r.

  • Numer raportu: 26/2016
  • Data sporządzenia raportu: 26.04.2016
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie wniesienia pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok oddalający w całości powództwo akcjonariusza w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 24 czerwca 2015 r.

Wyrok jest nieprawomocny.
gkpge_relacjeInwestorskie_site