Powrót

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

  • Numer raportu: 22/2017
  • Data sporządzenia raportu: 07.04.2017 12:38
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, że w dniu 6 kwietnia 2017 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja p. Mateusza Gramzy, członka Rady Nadzorczej PGE. Pan Mateusz Gramza złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej PGE w trybie natychmiastowym.
gkpge_relacjeInwestorskie_site