Powrót

Oddalenie powództwa akcjonariusza w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2014 r.

  • Numer raportu: 19/2015
  • Data sporządzenia raportu: 13.08.2015
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2015 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wniesienia pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2014 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 13 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok oddalający w całości powództwo akcjonariusza w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 6 czerwca 2014 r.

Wyrok jest nieprawomocny.
gkpge_relacjeInwestorskie_site