Powrót

Zawarcie umowy sprzedaży spółki Exatel S.A.

  • Numer raportu: 18/2017
  • Data sporządzenia raportu: 29.03.2017 16:30
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że w dniu 29 marca 2017 r. podpisana została umowa sprzedaży 100% akcji Exatel S.A. („Akcje Exatel”) na rzecz Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej.

Cena sprzedaży Akcji Exatel wynosi 368,5 mln zł.

Exatel S.A. jest operatorem telekomunikacyjnym, dostarczającym rozwiązania dla biznesu i administracji publicznej.
gkpge_relacjeInwestorskie_site