Powrót

Exatel S.A. pozostanie w Grupie Kapitałowej PGE

  • Numer raportu: 18/2012
  • Data sporządzenia raportu: 29.05.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że 29 maja 2012 roku zdecydował o pozostawieniu w strukturze Grupy Kapitałowej PGE spółki Exatel S.A. („Exatel”).

Korzyści z pozostawienia w GK PGE spółki Exatel przeważają obecnie nad potencjalnym zyskiem z jego sprzedaży. Aktywa oraz know-how spółki Exatel mogą być efektywnie wykorzystane w obecnej strukturze Grupy, w zakresie budowy infrastruktury i przesyłu danych, zwłaszcza na potrzeby segmentu dystrybucji energii elektrycznej.

Spółki Grupy PGE posiadają ok. 95,6% akcji spółki Exatel, która jest wiodącym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce zarządzającym najnowocześniejszą w kraju siecią transmisyjną, o łącznej długości ok. 20 tys. km.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site