Powrót

Umorzenie postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2016 r. oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2016 r.

  • Numer raportu: 17/2017
  • Data sporządzenia raportu: 27.03.2017 16:43
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2016 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wniesienia pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2016 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że 27 marca 2017 r. powziął wiadomość, iż Sąd Okręgowy w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie o umorzeniu postępowania, wobec cofnięcia przez akcjonariusza pozwu wniesionego w sprawie.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 76/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2016 r., Zarząd Spółki informuje, że 27 marca 2017 r. powziął wiadomość, iż Sąd Okręgowy w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie o umorzeniu postępowania, wobec cofnięcia przez akcjonariusza pozwu wniesionego w sprawie.
gkpge_relacjeInwestorskie_site