Powrót

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przejmuje farmy wiatrowe od Iberdroli

  • Numer raportu: 17/2013
  • Data sporządzenia raportu: 26.02.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE") informuje iż PGE oraz Energa Hydro Sp. z o.o. (spółka zależna Energa S.A.) podpisały w dniu 26 lutego 2013 r. umowę z Iberdrola Renovables Energía, S.A.U., na mocy której przejmą od hiszpańskiej spółki 75% udziałów w spółce Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o., zarządzającej portfelem farm wiatrowych w Polsce. Intencją PGE oraz Energa jest objęcie dodatkowego pakietu 25% udziałów w Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o., będących w posiadaniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

Na podstawie umowy PGE nabędzie operujące farmy wiatrowe o łącznej zainstalowanej mocy 70,5 MW, z zabezpieczonymi kontraktowo odbiorem energii i certyfikatów, oraz pakiet projektów o planowanej mocy 36 MW będących w zaawansowanym stadium rozwoju. Energa zaś nabędzie farmy wiatrowe o łącznej zainstalowanej mocy 114 MW oraz portfel projektów wiatrowych o łącznej planowanej mocy 1 146 MW.

Wartość transakcji obejmującej nabycie 75% udziałów w Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o. wyniesie około 840 mln zł., co przekłada się na wartość transakcji na poziomie ok. 1,1 mld zł za 100% udziałów.

Transakcja przejęcia farm wiatrowych od Iberdrola jest kolejnym, po przejęciu farm wiatrowych od DONG Energy A/S, krokiem w realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej PGE w energetyce wiatrowej na lądzie. Transakcja obejmuje także przejęcie przez PGE części zespołu pracowników Iberdrola Renewables w Polsce.

Przewiduje się, że finalizacja transakcji nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy 2013 roku. Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site