Powrót

Powołanie członków Rady Nadzorczej

  • Numer raportu: 16/2018
  • Data sporządzenia raportu: 20.07.2018 10:34
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 lipca 2018 r. podjęło uchwały o powołaniu:

- p. Anny Kowalik,
- p. Artura Składanka,
- p. Grzegorza Kuczyńskiego,
- p. Mieczysława Sawaryna,
- p. Janiny Goss,
- p. Tomasza Hapunowicza,
- p. Jerzego Sawickiego,
- p. Artura Bartoszewicza

w skład Rady Nadzorczej XI kadencji z dniem 20 lipca 2018 r.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje o Członkach Rady Nadzorczej PGE.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
gkpge_relacjeInwestorskie_site