Powrót

Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 marca 2016 r.

  • Numer raportu: 16/2017
  • Data sporządzenia raportu: 24.03.2017 16:17
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wniesienia pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 marca 2016 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że 24 marca 2017 r. powziął wiadomość, iż Sąd Okręgowy w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie o umorzeniu postępowania, wobec cofnięcia przez akcjonariusza pozwu wniesionego w sprawie.
gkpge_relacjeInwestorskie_site