Powrót

Rezygnacja członków Zarządu

  • Numer raportu: 15/2016
  • Data sporządzenia raportu: 02.03.2016
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, że w dniu 2 marca 2016 r. pan Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE, złożył rezygnację z pełnienia swojej funkcji z dniem 30 marca 2016 r.

Jednocześnie Zarząd PGE informuje, że w dniu 2 marca 2016 r. pan Grzegorz Krystek, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Handlu, złożył rezygnację z pełnienia swojej funkcji z dniem 30 marca 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site