Powrót

Decyzja PGE Elektrowni Bełchatów S.A. o wcześniejszej spłacie należności umów kredytowych

  • Numer raportu: 15/2010
  • Data sporządzenia raportu: 13.03.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje , iż w dniu 12 marca 2010 r. Zarząd spółki Zależenej - PGE Elektrownia Bełchatów S.A. ("ELB"), podjął decyzję o wcześniejszej spłacie, w kwietniu 2010 r., większości zadłużenia na finansowanie programu inwestycyjnego związanego z budową nowego bloku energetycznego o mocy 858 MW.

Decyzja o wcześniejszej spłacie zadłużenia wynika przede wszystkim z zamiaru zniesienia ograniczeń działalności ELB występujących na mocy umów finansowania.


Ostateczna wartość spłaty zadłużenia będzie zależeć od wyniku negocjacji, które będą prowadzone z wybranymi instytucjami udzielającymi finansowania. PGE udzieli ELB finansowania na spłatę zadłużenia poprzez objęcie emisji obligacji ELB.
gkpge_relacjeInwestorskie_site