Powrót

Zmiany w procesie negocjacji dotyczących nabycia aktywów od EDF

  • Numer raportu: 13/2017
  • Data sporządzenia raportu: 15.03.2017 18:14
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z 27 stycznia 2017 roku dotyczącego rozpoczęcia wraz z partnerami negocjacji z EDF International SAS i EDF Investment II B.V. (razem „EDF”) w sprawie zakupu aktywów EDF w Polsce („Transakcja”), informuje, że 15 marca 2017 roku Spółka oraz z ENEA S.A., Energa S.A. oraz PGNiG Termika S.A. („Partnerzy Biznesowi”) dokonały zmian w dotychczasowej strukturze Transakcji polegających na:
- odstąpieniu PGNiG Termika S.A. od Transakcji;
- przejęciu dotychczas deklarowanego udziału PGNiG Termika S.A. w Transakcji przez PGE, co skutkuje zwiększeniem udziału PGE w Transakcji do 60%;
- pozostawieniu udziałów ENEA S.A. oraz Energa S.A. w Transakcji na niezmienionym poziomie 20% dla każdej ze spółek.

Powyższe zmiany w strukturze Transakcji wymagają potwierdzenia braku sprzeciwu ze strony EDF. Jednocześnie Zarząd PGE informuje, że Spółka wraz z Partnerami Biznesowymi poinformowała EDF o powyższych zmianach.

Dodatkowo Zarząd PGE informuje, iż w przypadku zrealizowania Transakcji z udziałem PGE na poziomie 60%, PGE przewiduje, że będzie konsolidować spółki przejęte od EDF metodą pełną.
gkpge_relacjeInwestorskie_site