Powrót

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2008 dla Elektrowni Opole

  • Numer raportu: 12/2017
  • Data sporządzenia raportu: 14.03.2017 17:18
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2013 z dnia 26 lipca 2013 roku dotyczącego oddalenia apelacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2008 dla PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Opole, Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 14 marca 2017 r. Sąd Najwyższy, na skutek rozpoznania skargi kasacyjnej Prezesa URE od ww. wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 25 lipca 2013 r., wydał wyrok w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych za rok 2008 dla PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Opole.

W wyroku Sąd Najwyższy ustalił wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych za rok 2008 dla PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Opole na kwotę ok. (+) 129,1 mln zł. W efekcie powyższego wyroku PGE GiEK S.A. zwróci do Zarządcy Rozliczeń S.A. kwotę ok. 5,9 mln zł. Wyrok nie ma wpływu na przychody skonsolidowane GK PGE bieżącego okresu. Powyższy wyrok Sądu Najwyższego kończy spór pomiędzy PGE GiEK S.A. a Prezesem URE w niniejszej sprawie.
gkpge_relacjeInwestorskie_site