Powrót

PGE podpisała umowę zakupu farm wiatrowych od DONG Energy

  • Numer raportu: 12/2013
  • Data sporządzenia raportu: 19.02.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") oraz Energa Hydro Sp. z o.o. (spółka zależna Energa S.A.) podpisały dziś umowę z DONG Energy Wind Power A/S, na mocy której przejmą od duńskiej spółki portfel farm wiatrowych DONG w Polsce.

Na podstawie umowy PGE nabędzie działające farmy wiatrowe o zainstalowanej mocy 60,5 MW, z zabezpieczonymi kontraktowo odbiorem energii i certyfikatów oraz pakiet projektów o planowanej mocy około 555 MW, w tym 130 MW projektów będących w zaawansowanym stadium rozwoju. Energa Hydro Sp. z o.o. zaś nabędzie farmę wiatrową o zainstalowanej mocy 51 MW oraz portfel projektów wiatrowych o łącznej planowanej mocy około 220 MW.


Wartość całej transakcji wyniesie około 1 mld zł.


Transakcja przejęcia farm wiatrowych wpisuje się w strategiczny rozwój Grupy Kapitałowej PGE w energetyce wiatrowej na lądzie oraz poszerzenie przez Grupę PGE kluczowych kompetencji w obszarze zarządzania projektami w tej dziedzinie. Transakcja obejmuje także przejęcie zespołu pracowników DONG w Polsce, którzy istotnie wzmocnią potencjał Grupy PGE w rozwoju segmentu odnawialnych źródeł energii.


Przewiduje się, że finalizacja transakcji nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy 2013 roku. Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację.


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site