Powrót

Podpisanie porozumienia do umowy na budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole

  • Numer raportu: 106/2013
  • Data sporządzenia raportu: 06.12.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 6 grudnia 2013 r. Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ("PGE GiEK"), spółki zależnej PGE, podpisał ze spółkami Rafako S.A., Polimex-Mostostal S.A. i Mostostal Warszawa S.A., tworzącymi konsorcjum ("Generalny Wykonawca"), przy udziale Alstom Power sp. z o.o., Porozumienie dotyczące umowy na budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole.

W związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do realizacji projektu Opole II na mocy Porozumienia partnerzy zgodnie zdecydowali, że wydanie Polecenia Rozpoczęcia Prac (NTP) Generalnemu Wykonawcy nastąpi w dniu 31 stycznia 2014 r.

Porozumienie nie narusza postanowień Umowy z dnia 15 lutego 2012 roku.
gkpge_relacjeInwestorskie_site