Powrót

Rezygnacja Prezesa Zarządu i powierzenie obowiązków Prezesa Zarządu

  • Numer raportu: 104/2013
  • Data sporządzenia raportu: 18.11.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Pan Krzysztof Kilian poinformował, że złożył rezygnację „z ważnych powodów, w szczególności w związku z dokonanymi w dniu 25 października br. zmianami w składzie Zarządu i ich skutkami.”

Rada Nadzorcza Spółki powierzyła z dniem dzisiejszym pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu panu Piotrowi Szymankowi, pełniącemu obecnie funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

Pan Piotr Szymanek jest Wiceprezesem Zarządu Spółki od 21 lipca 2008 r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki postanowiła ogłosić konkurs na stanowisko Prezesa i Wiceprezesów Zarządu Spółki.
gkpge_relacjeInwestorskie_site