Powrót

Akceptacja oferty konsorcjum General Electric i Polimex na budowę bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra

  • Numer raportu: 1/2020
  • Data sporządzenia raportu: 03.01.2020 14:52
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2020 r. zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK”, spółka zależna od PGE) podjął decyzję o akceptacji wyboru oferty konsorcjum w składzie General Electric Global Services GmbH (Lider konsorcjum), Polimex Mostostal S.A. oraz General Electric International Inc. złożonej w postępowaniu pn. „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra”. Wartość oferty na budowę bloków wynosi ok. 3,70 mld zł netto, a wartość powiązanej 12-letniej umowy serwisowej wynosi ok. 1,03 mld zł netto.

Zawarcie kontraktu na budowę bloków planowane jest do końca lutego 2020 r. Termin rozpoczęcia prac projektowych zostanie określony po zawarciu kontraktu i po opracowaniu szczegółowego harmonogramu realizacji zadania. Zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, PGE GiEK S.A. oczekuje, że przekazanie nowych jednostek do eksploatacji nastąpi w grudniu 2023 roku. Zarząd PGE wskazuje, że planowane bloki gazowo-parowe w Elektrowni Dolna Odra znalazły się wśród jednostek wytwórczych, które uzyskały 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2024.
gkpge_relacjeInwestorskie_site