Powrót

Rozpoczęcie rozmów na temat potencjalnej współpracy w projekcie budowy bloku 1 000 MW w Ostrołęce

  • Numer raportu: 1/2019
  • Data sporządzenia raportu: 07.01.2019 17:34
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie od spółek Energa S.A. („Energa”) oraz ENEA S.A. („ENEA”), w dniu 7 stycznia 2019 r. spółki rozpoczęły rozmowy mogące skutkować zaangażowaniem PGE w projekt budowy bloku 1 000 MW w Ostrołęce („Projekt Ostrołęka”), który realizowany jest obecnie przez spółki Energa i ENEA.

Informacje o kolejnych etapach procesu w ramach Projektu Ostrołęka zostaną przekazane odrębnymi raportami bieżącymi.
gkpge_relacjeInwestorskie_site