Powrót

Odwołanie członka Zarządu

  • Numer raportu: 1/2011
  • Data sporządzenia raportu: 05.01.2011
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 5 stycznia 2011 r. podjęła uchwały o:
- odwołaniu ze składu Zarządu PGE Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych pana Wojciecha Topolnickiego,
- powierzeniu obowiązków Wiceprezesa ds. Finansowych Prezesowi Zarządu panu Tomaszowi Zadrodze.
gkpge_relacjeInwestorskie_site