Powrót

Przystąpienie do systemu ESPI

  • Numer raportu: 1/2009
  • Data sporządzenia raportu: 26.10.2009
  • Podstawa prawna raportu: Inne uregulowania

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”, „PGE”) informuje, iż w dniu 26 października 2009 r. Spółka otrzymała informacje o uzyskaniu dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

W związku z powyższym PGE od tego dnia rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI zgodnie z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).
gkpge_relacjeInwestorskie_site