Grupa PGE finansuje swoją działalność z bieżących przepływów pieniężnych oraz, zwłaszcza w obliczu istotnych nakładów inwestycyjnych, korzystając z zewnętrznych źródeł finansowania.

Podstawowe zewnętrzne źródła finansowania to:

  • polskie obligacje
  • EMTN
  • kredyt konsorcjalny
  • kredyty w rachunku bieżącym
  • preferencyjne inne

Grupa PGE prowadzi program obligacji krajowych ponieważ krajowy rynek obligacji jest dla nas naturalną bazą inwestorską. Skala naszych inwestycji przekracza jednak możliwości polskiego rynku. Długoterminowe kredyty w bankach komercyjnych dostępne są tylko w ograniczonej skali.

Dlatego program Euroobligacji odgrywa kluczową rolę w naszej strategii finansowania. Niewątpliwą zaletą tego rynku jest dostęp do finansowania nie wymagającego zabezpieczenia. Co więcej, rynek obligacji jest alternatywą, która pozwala na większą elastyczność. Uruchomiony w 2014 roku Program Emisji Euroobligacji Średnioterminowych (EMTN), wyznaczył ambitny benchmark w zakresie atrakcyjnego kosztu finansowania.

Program Emisji Euroobligacji Średnioterminowych został ustanowiony w dniu 22 maja 2014 r. W ramach programu, PGE Sweden AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, spółka w 100% zależna od PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., uzyskała możliwość emisji euroobligacji do kwoty 2 miliardy euro o minimalnym terminie zapadalności 1 roku. Zobowiązania z tytułu emisji euroobligacji gwarantowane są przez PGE Polską Grupę Energetycznej S.A. Gwarancja została udzielona do kwoty 2,5 miliarda euro i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2041 roku.

Pierwsza emisja euroobligacji w kwocie 500 milionów euro została przeprowadzona 9 czerwca 2014 r. Euroobligacje są notowane na giełdzie w Luksemburgu.

W grudniu 2014 roku pozyskaliśmy kredyt w wysokości 1 mld zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Inwestycje polskie”. Termin spłaty zaciągniętego kredytu mija w grudniu 2027 roku, a jego celem jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych.

gkpge_relacjeInwestorskie_site