Zwyczajne Walne Zgromadzenie

27.06.2013, 12:00

Opis:

Zarząd spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, ze zmianami) oraz § 36 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2013 r., na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Hotelu InterContinental, przy ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa.

gkpge_relacjeInwestorskie_site