Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

06.02.2014, 12:00

Opis:

Porządek obrad:
1.    Otwarcie Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6.    Powiadomienie o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na wybór członków Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzgledniającego zmiany Statutu uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 lutego 2014 roku
11.    Zamknięcie obrad.

gkpge_relacjeInwestorskie_site