Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za rok 2016

07.03.2017, 14:44

Opis:

Wyniki finansowe i operacyjne za rok 2016

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za rok 2015

16.02.2016, 14:45

Opis:

Wyniki finansowe i operacyjne za rok 2015

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za rok 2014

17.02.2015, 14:46

Opis:

Wyniki finansowe i operacyjne za rok 2014

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.

06.05.2015, 14:47

Opis:

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.

09.11.2015, 14:48

Opis:

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2015 r.

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r.

11.05.2016, 14:49

Opis:

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2016 r. 

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

08.11.2016, 14:50

Opis:

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2016 r.

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.

11.05.2017, 14:52

Opis:

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2017 r.

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

07.11.2017, 14:53

Opis:

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2017 r.

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.

31.08.2015, 14:54

Opis:

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2015 r.

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r.

09.08.2016, 14:55

Opis:

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

08.08.2017, 14:55

Opis:

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2017 r.