Dzień wypłaty dywidendy

26.09.2013, 13:49

Opis:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2013 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 783.997.742,44 zł oraz części kapitału zapasowego w kwocie 823.996.570,50 zł na wypłatę dywidendy.

Dywidenda dla akcjonariuszy wynosi 0,86 zł na jedną akcję.

Na dzień ZWZ dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji a łączna wysokość dywidendy wynosi 1.607.994.312,94 zł.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 5 września 2013 r., a termin wypłaty dywidendy na 26 września 2013 r.

gkpge_relacjeInwestorskie_site