Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych jest uprawnionyi odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne: Departament Kontrolingu, Departament Sprawozdawczości i Podatków, Departament Ryzyka i Ubezpieczeń, Departament Skarbu, Departament Strategii IT, a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza się mu nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi: PGE Systemy S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A.

gkpge_relacjeInwestorskie_site