Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne: Departament Administracji, Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Departament Zakupów, Biuro ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Departament Regulacji, Biuro ds. Instrumentów Pomocowych, Departament Relacji Międzynarodowych, Departament Analiz Rynkowych, a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza się mu nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi: PGE Dystrybucja S.A., PGE Synergia sp. z o.o., PGE Inwest 2 sp. z o.o., PGE Inwest 8 sp. z o.o., PGE Inwest 9 sp. z o.o., PGE Inwest 10 sp. z o.o., PGE Inwest 11 sp. z o.o., PGE Inwest 13 S.A., PGE Inwest 14 sp. z o.o., PGE Inwest 16 sp. z o.o., PGE Inwest 19 sp. z o.o.

gkpge_relacjeInwestorskie_site