Pan Witold Kozłowski jest absolwentem studiów podyplomowych w Polskiej Akademii Nauk: Studia Prawno-Samorządowe. Ukończył również Studia podyplomowe dla Pracowników Administracji w Szkole Głównej Handlowej. Od 1998 roku działacz samorządowy, w tym m.in. jako sekretarz powiatu w Starostwie powiatowym w Nowym Sączu oraz jako Ekspert Związku Powiatów – Członek Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. W latach 2006 – 2010 Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. W latach 2002 – 2006 pełnił funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Pan Witold Kozłowski zdał egzaminy na kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Doświadczenie zdobywał jako członek rad nadzorczych spółek Armatura S.A. oraz Wiromet S.A. w Mikołowie. Pełnił również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Małopolskiej Kasy Chorych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Witold Kozłowski spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej, określone w zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.