Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne: Departament Zarządzania Operacyjnego i Inwestycji, Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych, Departament Handlu, Departament Dialogu i Relacji Społecznych, a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza się mu nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Obrót S.A., PGE Dom Maklerski S.A., PGE Centrum sp. z o.o., PGE Trading GmbH sp. z o.o.

gkpge_relacjeInwestorskie_site