Absolwent Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

W latach 1999 – 2016 zatrudniony w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie realizował zadania związane między innymi z prywatyzacją, nadzorem właścicielskim oraz ochroną infrastruktury krytycznej. Obecnie zatrudniony na stanowisku Naczelnika Wydziału w Departamencie Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Energii.

Doświadczenia związane z nadzorem działalności spółek kapitałowych zdobywał od 2000 r. zasiadając w radach nadzorczych między innymi takich spółek jak: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., Zakłady Chemiczne "Rudniki" S.A., Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A., Kotlin Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem p. Radosław Osiński jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie Energii.