Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne: Departament Rozwoju i Innowacji, Departament Integracji i Doradztwa Wewnętrznego, a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza się mu nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi: PGE EJ 1 sp. z o.o., PGE Nowa Energia sp. z o.o., PGE Ekoserwis sp. z o.o., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Ventures sp. z o.o.

gkpge_relacjeInwestorskie_site